بهترین کانالهای سروشبهترین کانالهای ایتابهترین کانالهای گپبهترین کانالهای بلهبهترین کانالهای آی گپمزایای کانال ویژه


- نمایش در صفحه نخست سایت به صورت اسلایدر (با ترتیب چرخشی)
- ثبت آنی کانال بعد از پرداخت (بدون نیاز به تایید مدیریت)
- نمایش در ابتدای لیست دسته بندی سایت بصورت عمودی
- نمایش در تمامی صفحات کانال ها
- نمایش در اسلایدر ویجت تمامی صفحات کانالها بصورت تصادفی
- تبلیغ در اپلیکیشن تبلیغ کانالهای ایرانی

معرفی و تبلیغ کانال