ثبت کانال تلگرام
  • حداکثر 500 KB
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .