خرید ممبر فیک تلگرام

پلان 1 دریافت ممبر آفلاین ایرانی

  • برای نگهداشتن ممبر های واقعی در کانال ها نیاز به ممبرهای آفلاین دارید.

    حداقل 3 نفر از 5 ممبر کانال شما بایستی ممبر آفلاین باشد تا هم لفت ندهند و هم به آمار کانال شما اعتبار دهند 🌹

    ریزش ممبرهای آفلاین بسیار کم و در حدود 10 تا 15 درصد است.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .