کانالهای رایگان جهت تایید باید 3 روز بنر ما را از کانالمون بردارند و در کانال خود قرار دهند.

برای آگاهی از قوانین تبلیغ رایگان اینجا را کلیک کنید.